Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházamnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti Magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állok!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

. Üzemeltetői adatok ismertetése
. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
. A kínált termékek kategória besorolása
. Rendelési információk ismertetése
. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
. Rendelés lépéseinek bemutatása
. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
. Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
. Az elállási jog ismertetése
. Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
. Adatkezelési információk

Üzemeltetői adatok

Név: Borbély Sarolta
Cím: Budapest, 1119 Puskás Tivadar u.7.
Adószám: 70912063-1-43
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: borbelysaci@artbag.hu
Tel: 06 30 480 39 19

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

. egyedi készítésű táskák,
. neszesszerek ,sálak,
. egyedi reklámajándékok.

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

. egyedi tervezésű iparművészeti termékek

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak egyediek, melyek egy része zsűrizett terméknek felel meg. A házhozszállítás díját nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül történik. A megrendelés alkalmával egy űrlapot kell kitölteni, melyet minden rendelés alkalmával meg kell ismételni. Egyszerre több terméket is vásárolhat ugyanazzal az űrlappal.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, általában este 6 óráig bezárólag.

A rendelést követően minden esetben-e-mailben visszaigazolom, hogy mikor tudom teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított maximum 10 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, mivel minden termék egyedi, kézzel készített.

Nem vállalok felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartom a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba

2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a "vásárlás folytatása" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát.

Amennyiben a kiválasztott terméket mégsem kívánja megvásárolni, kérjük, írjon 0-t a darabszám mezőbe, majd kattintson a "Frissítés" gombra.
Mennyiség megadását követően kattintson a "Frissítés" gombra, hogy a mennyiségek mentésre kerüljenek.

3. Űrlap kitöltése az alábbi információk megadásával:

. Név, cím, elérhetőség
. Szállítási/fizetési mód kiválasztása
. Megjegyzés hozzáfűzése

4. Megrendelés

5. Az adatok megadását követően a " Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését

6. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt terméket postai úton küldöm házhoz, ajánlott küldeményként a mindenkori postai díjszabás szerint, ár/súly. (egy termék postaköltsége általában 730 Ft) 20 000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási ingyenes.

A megrendelt terméket előlegben a postaköltséggel együtt kell megfizetni az alábbi számlaszámra:

Borbély Sarolta,
UniCredit bank: 10918001-00000073-63810006

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számlát a csomag tartalmazza. Kérem, a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén azonnal vegye fel velem a kapcsolatot. Utólagos reklamációt nem áll módomban elfogadni!

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módomban ismételten elindítani!

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

. Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

. Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.

. Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

"4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor. Ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében. "

Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeim valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszem figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem áll módom átvenni!

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatérítem a termék vételárát. (egyeztetés alapján, postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Adatkezelés

A Webáruház használata során a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára. A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (pl.: látogatás időtartama)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné, engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatok a megrendelés teljesítéséhez használhatók fel. A Webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezelem, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az borbelysaci@artbag.hu. e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az általános szerződési feltételeket, továbbá adatkezelési elveket.

Vissza a főoldalra